bet365 football - Nền tảng chính thức

Ngôn ngữ      

Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ sáu - 02/11/2018 00:31

I. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG:

 • GS.TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng
 • GS.TS. Hoàng Anh Tuấn Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch, Thường trực Hội đồng
 • PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng
 • PGS.TS. Lại Quốc Khánh, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng
 • PGS.TS. Đào Thanh Trường, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng
 • Trưởng phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học, Thư ký Hội đồng
 • Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Uỷ viên
 • Trưởng phòng Đào tạo, Uỷ viên
 • Trưởng phòng Hợp tác và Phát triển, Ủy viên
II CÁC UỶ VIÊN:
a. Các uỷ viên đương nhiên:
 • Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông
 • Trưởng khoa Du lịch học
 • Trưởng khoa Đông phương học
 • Trưởng khoa Khoa học Chính trị
 • Trưởng khoa Khoa học Quản lý
 • Trưởng khoa Lịch sử
 • Trưởng khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng
 • Trưởng khoa Ngôn ngữ học
 • Trưởng khoa Quốc tế học
 • Trưởng khoa Tâm lý học
 • Trưởng khoa Thông tin – Thư viện
 • Trưởng khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
 • Trưởng khoa Triết học
 • Trưởng khoa Văn học
 • Trưởng khoa Xã hội học
 • Trưởng khoa Nhân học
 • Trưởng Bộ môn Tôn giáo học
 • Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Viện trưởng Viện Chính sách và Quản lý
 • Giám đốc Bảo tàng Nhân học
 • Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo
 • Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu liên ngành các Khoa học xã hội
 • Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc
 • Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo đương đại
 • Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Hợp tác đào tạo
 • Giám đốc Trung tâm Biển và Hải đảo
 • Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát huy tài nguyên văn hóa
 • Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Công nghệ thông tin
b.  Các uỷ viên mời:
 • GS.TS. Trần Trí Dõi, ngành Ngôn ngữ học Khoa Ngôn ngữ học
 • GS.TS. Vũ Đức Nghiệu, ngành Ngôn ngữ học Khoa Ngôn ngữ học
 • GS.TSKH. Vũ Minh Giang, ngành Lịch sử
 • GS.TS. Phạm Hồng Tung, ngành Lịch sử Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
 • GS.NGND. Vũ Dương Ninh, ngành Lịch sử
 • GS.TS. Lâm Thị Mỹ Dung, ngành Khảo cổ học Khoa Lịch sử
 • GS.TS. Mai Ngọc Chừ, ngành Đông phương học
 • GS.TS. Đỗ Quang Hưng, ngành Lịch sử/Tôn giáo học
 • GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc, ngành Lịch sử
 • GS.TS. Trần Thị Minh Đức, ngành Tâm lý học
 • GS.TS. Trần Ngọc Vương, ngành Văn học Khoa Văn học
 • GS.TS. Nguyễn Hữu Thụ, ngành Tâm lý học Khoa Tâm lý học
 • GS.TS. Nguyễn Vũ Hảo, ngành Triết học Khoa Triết học
 • GS.TS. Trần Nho Thìn, ngành Văn học Khoa Văn học
 • GS.TS. Hoàng Bá Thịnh, ngành Xã hội học Khoa Xã hội học
 • PGS.TS. Nguyễn Thị Thái Lan, ngành Công tác xã hội Khoa Xã hội học
 • PGS.TS. Phạm Gia Lâm, ngành Văn học
 • TS. Đinh Thanh Hiếu, ngành Hán nôm Khoa Văn học
 • PGS.TS. Lâm Bá Nam, Khoa Nhân học
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây